OM OS

TEMPX A/S

TEMPX A/S er etableret for at skabe en virksomhed med køleanlæg med naturlige kølemidler i fokus, ved brug af generationers viden og den nyeste teknologi er det muligt for TEMPX at bygge køleanlæg med højst mulige virkningsgrad og kvalitet. Der sikre at levetiden af et TEMPX køleanlæg er maximal, som sikre et lavt CO2 udslip.

Grøn teknologi

TEMPX teknologi er baseret på naturlige kølemidler, som ikke bidrager negativt til nedbrydning af ozonlaget og naturlige kølemidler bidrager ikke til global opvarmning.

Download virksomhedspræsentation (Download)